employment-clinic-we.jpg

Ni ddylai neb orfod dioddef arferion gwaith anniogel, bwlian na cham-wahaniaethu. Mae ein clinig agored cydnabyddedig yn dy gyflwyno i arbenigwyr mewn cyfraith cyflogaeth sy’n gallu dy helpu i ddeall dy hawliau:

  • Diswyddo

  • Gwahaniaethu

  • Diswyddo annheg

  • Ymchwiliad disgyblu

  • Cyflogau a ddaliwyd yn ôl

  • Contractau dim oriau

 

Bob yn ail ddydd Mercher 18:00-20:00

Mai 1
Mai 15
Mai 29
Mehefin 12
Mehefin 26
Gorffennaf 10
Gorffennaf 24
Awst 7

Awst 21
Medi 4
Medi 18
Hydref 2
Hydref 16
Hydref 30
Tachwedd 13
Tachwedd 27
Rhagfyr 11

 
 
Lawworks-Winner-2015-Black.png
Lawworks-Winner-2016-Black.png