Clinig cyngor ar fudd-daliadau


HYSBYSIAD PWYSIG

Oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth ni allwn fynd ag unrhyw achosion budd-daliadau lles newydd ymlaen. Os oes angen help arnoch gyda mater sy'n gysylltiedig â budd-daliadau, cysylltwch â'ch Cyngor ar Bopeth lleol.

Cleientiaid presennol
Os ydych chi eisoes yn derbyn cyngor neu gymorth gennym ni does dim angen poeni, ond cysylltwch â'ch ymgynghorydd os oes gennych unrhyw gwestiynau.